Rehabilitacja

REHABILITACJA
Wpis do Rejestru Ośrodków: OD/32/0020/16 - ważny do 19.04.2019 r.

Wpis do Rejestru Organizatorów: OR/32/0009/15 - ważny do 23.04.2018 r.


Cały obiekt i jego bezpośrednia okolica (w tym wejście na plażę) jest bez barier architektonicznych.

Przyjmujemy osoby niepełnosprawne ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności,
wymienionymi w niżej zamieszczonym spisie OD.
Zabiegi wykonujemy nowym sprzętem rehabilitacyjnym we własnych gabinetach.
O Państwa zdrowie dba wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie
w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci.